Vejle Indre Mission · Nyt fra byggeudvalget

Ekstraordinær generalforsamling

Nedenstående finder I bilagene, som drøftes på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 17. januar 2019 kl. 18.45 - 19.15 i Vejle missionshus.

Nyt fra byggeudvalget januar 2019

Økonomioverslag januar 2019

Skitsetegning: Principsnit januar 2019

Skitsetegning: Stueplan januar 2019

Skitsetegning: 1. sal januar 2019

 

 


Her vil I altid kunne finde "Nyt fra byggeudvalget" med aktuelle informationer.

Udkast på byggeri af børne- og ungehuset, som vil blive drøfte på mødet det 8/11 kl. 19.30 i Vejle Missionshus. 

Folder vedr. nyt børne- og ungehus

Nyt fra byggeudvalget oktober 2018

Nyt fra byggeudvalget maj 2019

Nyt fra byggeudvalget juli 2019

 

 


Sidste nyt vedr. børn- og ungehus i Vejle Indre Mission

Vi vil gerne orientere jer om følgende:

Nyhedsbrev fra byggeudvalget og økonomiudvalget fra den 23. november 2019

Formular til tegning af gavebrev - engangsbeløb

Formular til tegning af gældsbevis

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Byggeudvalget og økonomiudvalget

Bibelord fra JesusNet

    • Vejle IM
    • Vejle Missionshus
    • Olgasvej 14-18
    • 7100 Vejle