Vejle Indre Mission · Bibelgrupper

En bibelgruppe er et mindre fællesskab på typisk 8-12 personer, som mødes hjemme hos hinanden for at læse i bibelen sammen og relatere bibelens budskab til eget liv.  

Den enkelte bibelgruppe aftaler selv, hvordan de vil studere bibelens ord, og i nogle bibelgrupper prioriteres det at have god tid til at bede sammen og for hinanden.  

Det er forskelligt, hvor godt kendskab man i bibelgrupperne har til hinandens liv, og hvor meget tid, der bruges på det sociale samvær i gruppen. 

Bibelgrupperne fungerer også som arbejdsfællesskab, idet bibelgrupperne på skift deltager i planlægning og afvikling af møderne i Vejle IM. De varetager desuden en uges rengøring af Missionshuset. 

Såfremt du ønsker at være med i en bibelgruppe, er du meget velkommen til at kontakte os.


Idéer til arbejdet i bibelgrupperne

Bibelgruppeudvalget har udarbejdet forskellige idéer, forslag m.m. til arbejdet i bibelgrupperne. Idéerne er tænkt som en inspiration til jeres bibelgruppe.

Læs mere i nedenstående dokumenter:

Vejledning til at fortælle troshistorie i smågruppen

Induktiv bibellæsning

Idekartotek over gode podcast eller forkyndere til brug i smågruppen

Hvad bibelgrupperene har arbejdet med?

Forslag til aftaler og ønsker for bibelgruppe

Diakonale forslag

Kontakt: 

Metha Sørensen
75 72 19 95
metha.soerensen(at)gmail.com

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
GFK 2021 den 4. september

11.06.2021

GFK 2021 den 4. september

Tilmeldingen til Gospel-kids Festival i København er i gang. En alletiders oplevelse for sangglade børn i 1.-7. klasse. læs mere

Podcast og video om tro

08.03.2021

Podcast og video om tro

Få et spændende udvalg af podcast og videoer om tro til brug i fælleskabet eller af dig selv. læs mere

Har du brug for en at tale med?

01.03.2021

Har du brug for en at tale med?

Hver mandag kan du få en anonym og fortrolig samtale med en erfaren kristen. læs mere

Next
    • Vejle IM
    • Vejle Missionshus
    • Olgasvej 14-18
    • 7100 Vejle