Vejle Indre Mission · Bibelgrupper

En bibelgruppe er et mindre fællesskab på typisk 8-12 personer, som mødes hjemme hos hinanden for at læse i bibelen sammen og relatere bibelens budskab til eget liv.  

Den enkelte bibelgruppe aftaler selv, hvordan de vil studere bibelens ord, og i nogle bibelgrupper prioriteres det at have god tid til at bede sammen og for hinanden.  

Det er forskelligt, hvor godt kendskab man i bibelgrupperne har til hinandens liv, og hvor meget tid, der bruges på det sociale samvær i gruppen. 

Bibelgrupperne fungerer også som arbejdsfællesskab, idet bibelgrupperne på skift deltager i planlægning og afvikling af møderne i Vejle IM. De varetager desuden en uges rengøring af Missionshuset. 

Såfremt du ønsker at være med i en bibelgruppe, er du meget velkommen til at kontakte os.


Idéer til arbejdet i bibelgrupperne

Bibelgruppeudvalget har udarbejdet forskellige idéer, forslag m.m. til arbejdet i bibelgrupperne. Idéerne er tænkt som en inspiration til jeres bibelgruppe.

Læs mere i nedenstående dokumenter:

Vejledning til at fortælle troshistorie i smågruppen

Induktiv bibellæsning

Idekartotek over gode podcast eller forkyndere til brug i smågruppen

Hvad bibelgrupperene har arbejdet med?

Forslag til aftaler og ønsker for bibelgruppe

Diakonale forslag

Kontakt:

Metha Sørensen
75 72 19 95, metha.soerensen(at)gmail.com

Bibelord fra JesusNet

    • Vejle IM
    • Vejle Missionshus
    • Olgasvej 14-18
    • 7100 Vejle