Det er for børn

Børn er vores fremtid. Derfor vil vi gerne lave fællesskaber for børn i forskellige aldre, så de synes, at det er sjovt og rart at komme i missionshuset. Vi ønsker at fortælle børnene om Gud, så det er forståeligt for dem.

For øjeblikket er der ingen klubarbejde i Vejle Missionshus - men vi drøfter mulighederne og håber vi er klar med nye tilbud til august 2024.

Læs mere om arbejdet med opstart af nye klubber og meld dig gerne, hvis du har lyst at være med.

 

 


Læs mere om arbejdet blandt børn og juniorer på:

Søndagsskolearbejdet i Vejle kredsen

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Bibelord fra JesusNet

    • Vejle IM
    • Vejle Missionshus
    • Olgasvej 14-18
    • 7100 Vejle