Det er for børn og juniorer

Børn og juniorer er vores fremtid. Derfor vil vi gerne lave fællesskaber for dem i forskellige aldre, så de synes, at det er sjovt og rart at komme i missionshuset. Vi ønsker at fortælle børnene om Gud, så det er forståeligt for dem.

Vi har altid brug for en ekstra hånd, så du er meget velkommen til at være med. Kontakt da kontaktpersonen for den enkelte klub.

 

 


Læs mere om arbejdet blandt børn og juniorer på:

Søndagsskolearbejdet i Vejle kredsen

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Bibelord fra JesusNet

    • Vejle IM
    • Vejle Missionshus
    • Olgasvej 14-18
    • 7100 Vejle