Velkommen i vores kristne fællesskab

Vejle Indre Mission er et kristent fællesskab med mennesker i alle aldre.

Vi ser os selv som kirkens dagligstue. Her mødes vi for at dele troen og dens mange glæder og udfordringer med hinanden, og samtidig ønsker vi at skabe et godt socialt fællesskab.

Vi ønsker, at mennesker møder Jesus og får evigt liv med Ham.

Du er også velkommen!

Program forår 2020


Donationsaften i Vejle IM og IMU

Så er det 27. februar, at donationsaften igen bliver afholdt!

Kom til en hyggelig aften, hvor vi samler ind til at række ud!

I år samler vi ind til Kirkens Korshær i Vejle, Indre Mission på landsplan samt Seeds of Hope internationalt - og samtidig styrker vi fællesskabet med oplevelser med hinanden i løbet af året.

Se alle donationer

Mvh og på gensyn den 27. februar
Udvalget bag Donationsaften

Anette Rasmussen, Hanne Jensen, Johny W. Skovdal og Karl Madsen


Fælleslejr for Vejle IM

Fredag den 7. februar til søndag den 9. februar 2020.

Tusind tak for en dejlig lejr.

Tak om vi må få din respons senest fredag den 28. februar her


Kredsmøde i Vandel

Onsdag den 4. marts i Vandel missionshus 

Emne: På livets side i et sorteringssamfund

v. Ellen Højlund Vibe, Retten til Liv


Generalforsamling for hele Vejle IM

Torsdag den 12. marts kl. 19 er der generalforsamling i Vejle Indre Mission.

Dagsordnen er:

 • Valg af dirigent
 • Formandsberetning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Valg til bestyrelse: På valg er Jan Forum (modtager ikke genvalg), Charlotte Iversen (modtager ikke genvalg), Kirsten Brosbøl
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Vil du være med til at sætte dit præg på arbejdet ud fra Vejle Missionshus, så vil vi opfordre dig til at stille op til bestyrelsen. Du kan også foreslå andre kandidater. Kontakt Knud senest onsdag den 4. marts.

Har du punkter, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de også sendes til Knud senest den 4. marts.

Kontakt Knud på knudjhd(at)gmail.com eller 28 55 24 11.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Undervisningslørdag

Lørdag den 28. marts kl. 9.00 - 15.00

Undervisning over emnet: Bøn og liv v. sognepræst Henrik Laursen, Vigerslev.

Tilmelding er nødvendigt og skal ske til Jan Forum senest den 23. marts.

Program følger.


Er du ny i Vejle?

Vi vil rigtig gerne byde dig velkommen og invitere dig med i vores fællesskab. 

Indre Mission i Vejle er et kristent fællesskab mellem mennesker i alle aldre. Vi mødes på forskellige tidspunkter og i forskellige sammenhænge for at dele troen og dens mange glæder og udfordringer med hinanden, og vi ønsker at skabe et godt socialt fællesskab.

Klik her for at se vores informationsfolder

Du kan komme på vores adresseliste ved at henvende dig til Inger Lise Kristensen på  20 97 48 96 eller send en mail til inglikri(at)gmail.com.

Du kan også fremover modtage information om de sidste nyheder i Vejle Indre Mission ved at tilmelde dig vores fællesmail via dette link

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Billeder fra fælleslejren 2019

Bibelord fra JesusNet

  • Vejle IM
  • Vejle Missionshus
  • Olgasvej 14-18
  • 7100 Vejle