Vejle Indre Mission · DIAKONI/OMSORG

Diakoni betyder tjeneste - diakoni er at give omsorg, at møde mennesker, dér hvor de er i livet. Vi har Jesus som forbillede for, hvordan vi handler overfor andre.

Det gør vi, idet vi:

 • Stiller os til rådighed for medmennesket
 • Er nærværende
 • Ikke ønsker eller forventer gengæld
 • Tror på værdien af øjeblikkets omsorg
 • Ser, at alle mennesker altid rummer meget mere, end de vanskeligheder, de har i livet
 • Mener, at hvert eneste menneske er af uendelig værdi
 • Bevarer menneskers værdighed

Den gyldne regel - "Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem." (Matt. 7, 12)


Læs mere på følgende link:

Agape

Bibelord fra JesusNet

  • Vejle IM
  • Vejle Missionshus
  • Olgasvej 14-18
  • 7100 Vejle