Vejle Indre Mission · Bibelgrupper

En bibelgruppe er et mindre fællesskab på typisk 8-12 personer, som mødes hjemme hos hinanden for at læse i bibelen sammen og relatere bibelens budskab til eget liv.  

Den enkelte bibelgruppe aftaler selv, hvordan de vil studere bibelens ord, og i nogle bibelgrupper prioriteres det at have god tid til at bede sammen og for hinanden.  

Det er forskelligt, hvor godt kendskab man i bibelgrupperne har til hinandens liv, og hvor meget tid, der bruges på det sociale samvær i gruppen. 

Bibelgrupperne fungerer også som arbejdsfællesskab, idet bibelgrupperne på skift deltager i planlægning og afvikling af møderne i Vejle IM. De varetager desuden en uges rengøring af Missionshuset. 

Såfremt du ønsker at være med i en bibelgruppe, er du meget velkommen til at kontakte os.


Idéer til arbejdet i bibelgrupperne

Bibelgruppeudvalget har udarbejdet forskellige idéer, forslag m.m. til arbejdet i bibelgrupperne. Idéerne er tænkt som en inspiration til jeres bibelgruppe.

Læs mere i nedenstående dokumenter:

Vejledning til at fortælle troshistorie i smågruppen

Induktiv bibellæsning

Idekartotek over gode podcast eller forkyndere til brug i smågruppen

Hvad bibelgrupperene har arbejdet med?

Forslag til aftaler og ønsker for bibelgruppe

Diakonale forslag

Kontakt: 

Metha Sørensen
75 72 19 95
metha.soerensen(at)gmail.com

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
6 x impuls for kun 49 kr.

06.01.2019

6 x impuls for kun 49 kr.

impuls er hele Indre Missions blad. Hver anden uge kan du bla. dykke ned i spændende temaer og blive inspireret til tro. læs mere

Find svar på Jesusnet.dk

25.01.2019

Find svar på Jesusnet.dk

Kan og ved Gud alt? Var Jesus vegetar? Hvad siger Bibelen om engle? Jesusnet.dk giver svar på disse og mange andre spørgsmål. læs mere

Indre Mission lokale arbejde

24.01.2019

Indre Mission lokale arbejde

Indre Mission har fællesskaber over det meste af landet med aktiviteter for forskellige aldre. Find et fællesskab nær dig. læs mere

Next